Časté dotazy

Jaká je životnost montovaného domu?
Při řádném používání a údržbě lze počítat s životností 100 let a více.

Je akumulační hmota cihlové stavby výhodou při vytápění domu?
Podíl akumulační hmoty má nepatrný vliv na energetickou potřebu domu (počítáme-li se stejnými energetickými
parametry). Jak u suché výstavby, tak u cihlového domu jsou dosažitelné všechny energetické standardy, ovšem
dům se suchou výstavbou přitom vyžaduje méně silné stěny a konstrukčně se snadněji realizuje.

Může cihlová stavba dýchat lépe než montovaný dům, příp. který způsob výstavby nabízí lepší pokojové klima?
To, co je často nesprávně nazýváno dýcháním domu, není výměna vzduchu, nýbrž přenos a výměna vodních par. Větrání je nutné u každé formy výstavby. Sádrovláknité desky FERMACELL používané firmou HARTL HAUS patří k nejcennějším stavebním materiálům pro interiérovou výstavbu a prokazatelně působí velmi pozitivně na pokojové ovzduší.

Který typ konstrukce má kratší dobu výstavby?
Průměrný dům HARTL HAUS lze předat na klíč již po třech měsících od zahájení výstavby (včetně doby schnutí mokrého potěru). Kompletní tepelná izolace a okna se v neměnné kvalitě montují ve výrobě, přičemž jsou chráněné před nepříznivými povětrnostními vlivy. Stavba cihlového domu je časově náročnější, především kvůli mokré výstavbě, kde se doporučují delší doby schnutí.

Nabízí firma HARTL HAUS také pasivní domy?
Jako průkopník v oblasti klima:aktiv je HARTL HAUS přirozeně schopen nabídnout pasivní domy ve špičkové kvalitě. Výhoda pro naše zákazníky spočívá v tom, že těsnost pláště budovy a přislíbené energetické hodnoty pasivního domu jsou garantovány také písemně.

Který typ konstrukce nabízí lepší ochranu při vichřicích a povodních?
Dřevěné a cihlové stavby jsou projektovány a realizovány podle stejných konstrukčních kritérií a oba typy nabízejí
v případě vichřice tu nejlepší ochranu, v případě povodní však zkušenosti ukázaly, že montovaný dům s dřevěnou rámovou konstrukcí podstatně rychleji vysychá, je zde snadnější asanace, a proto je možné se do něj dříve vrátit.

Jaké náklady vyžaduje dodatečná přístavba nebo přestavba?
Dům HARTL HAUS lze kdykoliv přestavět nebo rozšířit. Náklady jsou přitom výrazně nižší než u cihlového domu.
Nečistota a prach jsou omezeny na minimum, nejsou nutné nákladné vysekávací práce pro vytvoření otvorů pro
vedení proudu a vody. Při použití sádrovláknitých desek je možné odtesání nástěnných dlaždic bez poškození povrchu stěny.

Jak robustní jsou stěny dřevěné příčkové konstrukce?
Masivní sádrovláknitá deska FERMACELL tl. 15 mm v domě HARTL HAUS umožní, aby na vnějších i vnitřních stěnách bylo bez podložení dřevěnou příčkou možné zavěsit na jedinou hmoždinku až 50 kg.

Existují rozdíly mezi cihlovou stavbou a montovaným domem, co se týká těsnosti obvodového pláště?
Pro těsnost obvodového pláště není směrodatný způsob výstavby, nýbrž provedení ze strany odborníků. HARTL HAUS přitom patří díky vlastním vyvinutým detailům k vedoucím dodavatelům ve stavebním odvětví s garantovanými hodnotami měření.

Jaké vlastní výkony jsou u domu HARTL HAUS možné?
Společnost HARTL HAUS se zavázala ke kvalitě a dodržuje minimální rozsah plnění předepsaný Svazem dodavatelů montovaných staveb, pokud nebyl sjednán vyšší stupeň výstavby. A to i v případě, že by zákazník upustil od možných záručních nároků. Do minimálního rozsahu dodávky HARTL HAUS proto patří uzavřená stěnová konstrukce a okna montovaná ve výrobě a kompletní předem zabudovaná tepelná ochrana. U technologických celků zhotovených na klíč může zákazník samozřejmě přispět vlastními výkony.

Který způsob výstavby poskytuje lepší ochranu v případě požáru?
Chování domu při požáru závisí spíše na zařízení než na konstrukci, avšak v případě požáru mohou hasiči lépe
zkalkulovat, příp. předpokládat zřícení domu s dřevěnou rámovou konstrukcí, a tím je likvidace požáru jednodušší
– což opět nabízí obyvatelům domu lepší ochranu.

Má montovaný dům nějaké nevýhody, co se týká pojištění domu?
Ne, pojišťovny nerozlišují mezi cihlovou a montovanou stavbou, což dokazuje, že oba způsoby výstavby jsou v tomto směru zcela rovnocenné.

Vyplňte prosím všechny položky.

Jméno a příjmení:

Telefon:

E-mail:

Dotaz: